Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"


STATUS PRAWNY:

Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z siedzibą w Kaliszu został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 4 lutego 1998 r. pod opzycją 175.