Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Zarząd
(Kadencja 2014-2018)

  • Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku

  • Pani Karolina Pawliczak - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
  • Pan Paweł Osiewała - Członek Zarządu Związku
  • Pan Sebastian Wardęcki - Członek Zarządu Związku