Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Zarząd

(Kadencja 2014-2018)

  • Pan Daniel Tylak - Przewodniczący Zarządu Związku

  • Pani Karolina Pawliczak - Z-ca Przewodniczącego Zarządu Związku
  • Pan Paweł Osiewała - Członek Zarządu Związku
  • Pan Sebastian Wardęcki - Członek Zarządu Związku
  • Pan Jerzy Kurzawa - Członek Zarządu Związku