Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Uchwały Zarządu

20172016201520142013201220112010200920082007

2017 (6)

lp.numerz dniaw sprawie
1.50/20172017-08-18w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji głównych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku
2.48/20172017-08-18w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za I półrocze 2017 roku
3.47/20172017-06-13w sprawie zmiany uchwał–y Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Nr 60/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
4.46/20172017-05-26w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie odpadów zebranych podczas Miejsko-Powiatowego dnia dziecka w m. Szałe organizowanym w dniu 27 maja 2017 roku
5.45/20172017-04-07w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby – HUM-OS
6.44/20172017-03-14w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"