Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Uchwały Zarządu

20172016201520142013201220112010200920082007

2017 (3)

lp.numerz dniaw sprawie
1.47/20172017-06-13w sprawie zmiany uchwał–y Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Nr 60/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu ZUOK i SPO Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.45/20172017-04-07w sprawie ustalenia ceny sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby – HUM-OS
3.44/20172017-03-14w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"