Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Uchwały Zarządu

20172016201520142013201220112010200920082007

2017 (1)

lp.numerz dniaw sprawie
1.44/20172017-03-14w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"