Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2007 (23)

lp.numerz dniaw sprawie
1.VI/23/072007-12-18wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Stawiszyn do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
2.VI/22/072007-12-18zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
3.VI/21/072007-12-18uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
4.VI/20/072007-12-18zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2007
5.VI/19/072007-12-18przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2007 roku
6.V/18/072007-09-21ustalenia opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Gm. Ceków Kolonia od dnia 1 stycznia 2008 roku
7.IV/17/072007-07-24zmiany uchwały Nr I/8/07 Zgromadzenia Związku z dnia 23.01.07 w sprawie ustalenia wysokości opłat na 2007 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – Orli Staw w Nowych Prażuchach, Gm. Ceków Kolonia
8.IV/16/072007-07-24wyrażania zgody na nabycie nieruchomości
9.IV/15/072007-07-24wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
10.IV/14/072007-07-24Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2007
11.III/13/072007-04-27zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2007
12.III/12/072007-04-27udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2006
13.II/11/072007-03-13przyjęcia terminarza wpłat składek na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w roku 2007
14.II/10/072007-03-13uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2007
15.I/9/072007-01-07ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
16.I/8/072007-01-07ustalenia wysokości opłat na 2007 rok za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - Orli Staw” w Nowych Prażuchach gmina Ceków Kolonia
17.I/7/072007-01-07procedury uchwalania planu finansowego Związku oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planu finansowego
18.I/6/072007-01-07powołania Komisji Rewizyjnej
19.I/5/072007-01-07wyboru członków Zarządu
20.I/4/072007-01-07wyboru przewodniczącego Zarządu
21.I/3/072007-01-07wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia
22.I/2/072007-01-07wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
23.I/1/072007-01-07ustalenia liczby wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”