Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2008 (13)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XI/36/08 2008-12-03zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
2.XI/35/082008-12-03zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
3.XI/34/082008-12-03przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2008 roku
4.XI/33/082008-12-03określenia zakresu i formy informacji Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego
5.XI/32/082008-12-03zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
6.X/31/082008-09-09zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
7.IX/30/082008-06-25ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
8.IX/29/082008-06-25wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 325)
9.IX/28/082008-06-25wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 324)
10.IX/27/082008-06-25zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008
11.VIII/26/082008-04-22zmiany uchwały Nr V/18/07 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 21 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków Kolonia od dnia 1 stycznia 2008 roku
12.VIII/25/082008-04-22udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2007
13.VII/24/082008-01-25zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2008