Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2010 (10)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XVIII/58/102010-10-27zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
2.XVII/57/102010-09-09zmiany uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
3.XVII/56/102010-09-09przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2010 roku
4.XVII/55/102010-09-09przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zamykaniu i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w gminach wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
5.XVI/54/102010-06-29określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
6.XVI/53/102010-06-29trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
7.XVI/52/102010-06-29zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
8.XVI/51/102010-06-29przyjęcia „Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin – członków Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina – aktualizacja na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020”
9.XV/50/102010-04-28udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2009
10.XV/49/102010-04-28zmiany w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010