Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2012 (16)

lp.numerz dniaw sprawie
1.X/39/20122012-12-19ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia od dnia 1 lutego 2013 roku
2.X/38/20122012-11-28Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2013-2017
3.X/37/20122012-11-28szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", a także wskazania organów do tego uprawnionych
4.X/36/20122012-11-28ustalenia wysokości opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", gm. Ceków-Kolonia od dnia 1 stycznia 2013 roku
5.IX/35/20122012-08-10wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
6.IX/34/20122012-08-10przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powietrza ziemi, Działanie 2.1.: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, z wnioskiem w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji zagospodarowania odpadów po MBP w ZUOK Orli Staw z wyposażeniem specjalistycznym"
7.IX/33/20122012-08-10zmiany w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012
8.IX/32/20122012-08-10zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012-2017
9.VIII/31/20122012-06-15zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
10.VIII/30/20122012-06-15wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sieradz do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
11.VIII/29/20122012-06-15zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012-2017
12.VIII/28/20122012-06-15udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z tytułu wykonania planu finansowego za 2011 rok
13.VIII/27/20122012-06-15zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2011
14.VII/26/20122012-05-22wyrażenia stanowiska w formie opinii do projektu "Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017", przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 1798/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku
15.VI/25/20122012-03-23zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2012
16.VI/24/20122012-03-23ustalenia kierunków działania Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2012-2014