Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2014 (16)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XIX/71/20142014-10-29w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.XIX/71/20142014-10-29w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.XIX/70/20142014-10-29w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
4.XIX/69/20142014-10-29w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2014-2017
5.XIX/68/20142014-10-29w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie propozycji nałożenia korekt finansowych na Projekcie "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi" ISPA/FS Nr 2002/PL/16/P/PE/030
6.XVIII/67/20142014-06-17w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
7.XVIII/66/20142014-06-17w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" o jednego nowego członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
8.XVIII/65/20142014-06-17w sprawie zmiany uchwały XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.XVIII/64/20142014-06-17w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2013 rok
10.XVIII/63/20142014-06-17w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2013 rok
11.XVII/62/20142014-03-18w sprawie odwołania dwóch członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz uzupełnienia składu Zarządu Związku o jednego nowego członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.XVII/61/20142014-03-18w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2014 rok
13.XVII/60/20142014-03-18w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
14.XVII/59/20142014-03-18w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2014-2017
15.XVI/58/20142014-01-24uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2014
16.XVI/57/20142014-01-24wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2014-2018