Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2016 (13)

lp.numerz dniaw sprawie
1.IX/44/20162016-11-29w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.IX/43/20162016-11-29w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.IX/42/20162016-11-29w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/53/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
4.IX/41/20162016-11-29w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
5.IX/40/20162016-11-29w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2017-2020
6.IX/39/20162016-11-29w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
7.IX/38/20162016-11-29w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2016-2020
8.VIII/37/20162016-06-03w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2015 rok
9.VIII/36/20162016-06-03w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2015 rok
10.VII/35/20162016-04-21w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2016 rok
11.VII/34/20162016-04-21w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
12.VII/33/20162016-04-21w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
13.VII/32/20162016-04-21w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2016-2020