Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2018 (13)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XVII/74/20182018-08-06w sprawie zmiany uchwały nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi"
2.XVI/73/20182018-06-13w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.XVI/72/20182018-06-13w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2018 rok
4.XVI/71/20182018-06-13w sprawie powołania członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
5.XVI/70/20182018-06-13w sprawie powołania członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
6.XVI/69/20182018-06-13w sprawie odwołania z funkcji członka Zarządu i powołania na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
7.XVI/68/20182018-06-13w sprawie odwołania członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
8.XVI/67/20182018-06-13w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
9.XVI/66/20182018-06-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
10.XVI/65/20182018-06-13w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2018-2023
11.XVI/64/20182018-06-13w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina za 2017 rok
12.XVI/63/20182018-06-13w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2017 rok
13.XVI/62/20182018-06-13w sprawie zmiany uchwały nr XV/60/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wykonania obowiązków wynikających z "Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami komunalnymi"