Uchwały Zgromadzenia

2019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (17)

lp.numerz dniaw sprawie
1.II/17/20192019-06-11w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
2.II/16/20192019-06-11w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do Związku Pracodawców pod nazwą Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Kaliszu
3.II/15/20192019-06-11w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
4.II/14/20192019-06-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
5.II/13/20192019-06-11w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019–2023
6.II/12/20192019-06-11w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2018 rok
7.II/11/20192019-06-11w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 rok
8.I/10/20192019-02-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2019 rok
9.I/9/20192019-02-19w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.I/8/20192019-02-19w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
11.I/7/20192019-02-19w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.I/6/20192019-02-19w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
13.I/5/20192019-01-29w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
14.I/4/20192019-01-29w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
15.I/3/20192019-01-29w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
16.I/2/20192019-01-29w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.I/1/20192019-01-29w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"