Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (26)

lp.numerz dniaw sprawie
1.IV/26/20192019-12-18w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.IV/25/20192019-12-18w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych stanowiących rekompensatę, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
3.IV/24/20192019-12-18w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
4.IV/23/20192019-12-18w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023
5.IV/22/20192019-12-18w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
6.III/21/20192019-09-11w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku od dnia 1 stycznia 2020 roku
7.III/20/20192019-09-11w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
8.III/19/20192019-09-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
9.III/18/20192019-09-11w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
10.II/17/20192019-06-11w sprawie zmiany uchwały nr XIV/56/2017 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 oraz od dnia 1 stycznia 2020 r.
11.II/16/20192019-06-11w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do Związku Pracodawców pod nazwą Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Kaliszu
12.II/15/20192019-06-11w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żelazków do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
13.II/14/20192019-06-11w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
14.II/13/20192019-06-11w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2019–2023
15.II/12/20192019-06-11w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2018 rok
16.II/11/20192019-06-11w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2018 rok
17.I/10/20192019-02-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2019 rok
18.I/9/20192019-02-19w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
19.I/8/20192019-02-19w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
20.I/7/20192019-02-19w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
21.I/6/20192019-02-19w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
22.I/5/20192019-01-29w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
23.I/4/20192019-01-29w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
24.I/3/20192019-01-29w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
25.I/2/20192019-01-29w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
26.I/1/20192019-01-29w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"