Uchwały Zgromadzenia

2019201820172016201520142013201220112010200920082007

2019 (10)

lp.numerz dniaw sprawie
1.I/9/20192019-02-19w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
2.I/8/20192019-02-19w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
3.I/7/20192019-02-19w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
4.I/6/20192019-02-19w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
5.I/10/20192019-02-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2019 rok
6.I/5/20192019-01-29w sprawie powołania komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
7.I/4/20192019-01-29w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2019
8.I/3/20192019-01-29w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2019-2023
9.I/2/20192019-01-29w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
10.I/1/20192019-01-29w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"