Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2020 (15)

lp.numerz dniaw sprawie
1.IX/41/20202020-12-23w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020
2.IX/40/20202020-12-23w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020–2023
3.IX/39/20202020-12-23w sprawie zmiany uchwały nr IV/16/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", a także wskazania organów do tego uprawnionych
4.VIII/38/20202020-12-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
5.VII/37/20202020-10-30w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
6.VII/36/20202020-10-30w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023
7.VI/35/20202020-08-04w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2020
8.VI/34/20202020-08-04w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2020–2023
9.VI/33/20202020-08-04w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok
10.VI/32/20202020-08-04w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2019 rok
11.V/31/20202020-04-17w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.V/30/20202020-04-17w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2020 rok
13.V/29/20202020-04-17w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 maja 2020 roku
14.V/28/20202020-04-17w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2020
15.V/27/20202020-04-17w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2020-2023