Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Zamówienia publiczne - aktualne

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
24-04-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
24-04-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
02-05-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
02-05-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
14-05-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
29-05-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi ostatecznego oczyszczenia ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w podziale na Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
19-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
28-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-04-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-05-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
09-03-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ- pobierz
  • Załącznik pomocniczy dot. wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
16-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ- pobierz
  • Załącznik pomocniczy dot. wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
20-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
21-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
21-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
  • Załącznik pomocniczy dot. wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ (uwzględnia wszystkie poprzednie modyfikacje) - pobierz
Data umieszczenia:
22-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
22-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
05-04-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
19-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-04-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
13-02-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
13-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
13-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
21-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
09-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-04-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
18-01-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
26-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa używanego samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
11-01-2018 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
16-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ- pobierz
  • Załącznik pomocniczy dot. wyjaśnienia i modyfikacji SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
16-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
18-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
09-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-03-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i transportu ścieków przemysłowych do stacji zlewnej w celu ostatecznego oczyszczenia
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o Wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
20-12-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w ramach niniejszego postępowania, uchylił się od zawarcia przedmiotowej umowy. Data umieszczenia:
02-02-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i transportu ścieków przemysłowych do stacji zlewnej w celu ostatecznego oczyszczenia - Zadanie nr 1 oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu i transportu ścieków deszczowych do stacji zlewnej w celu ostatecznego oczyszczenia - Zadanie nr 2"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15-11-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
24-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
24-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-11-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-01-2018 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla „Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2018
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
11-10-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-10-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
13-10-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
16-10-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Protokół z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
26-10-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-08-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-08-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
28-08-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06-09-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2017
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - pobierz Data umieszczenia:
04-06-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i transportu ścieków przemysłowych do stacji zlewnej w celu ostatecznego oczyszczenia
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
23-06-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
03-07-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-07-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
19-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na zadania
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
26-05-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-05-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert w ramach zadania nr 2 i zadania nr 3 - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 i zadania nr 3 - pobierz Data umieszczenia:
23-06-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
17-03-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-03-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
29-03-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-04-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10-02-2017 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-02-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
08-03-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.19.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
02-01-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-01-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
15-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.17.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-11-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
02-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
02-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
07-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
08-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
05-01-2017 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
25-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiornikach bezodpływowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych – Zadanie nr 2
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
22-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
25-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
12-12-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2017
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-10-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
03-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja - protokół z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
07-11-2016 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-11-2016 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Budowa kompostowni płytowej
Tryb:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
27-09-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-09-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
30-09-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
05-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ- pobierz Data umieszczenia:
07-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
10-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja z otwarcia ofert - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
04-11-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2016
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - pobierz Data umieszczenia:
18-07-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-08-2016 r.
Wytworzył:
Zamawiający
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
05-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
22-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-08-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
13-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
17-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
22-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postepowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
10-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej maszyny przeładunkowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
25-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
01-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
07-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
15-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
10-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
20-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
29-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Data umieszczenia:
14-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
15-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
29-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
29-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz
- załączniki do zmiany: Nr 1, Nr 2, Nr 3.
Data umieszczenia:
05-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
05-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
17-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
17-05-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-07-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Budowa studni głębinowej nr 1 na ujęciu w miejscowości Prażuchy Nowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
01-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
01-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
04-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
04-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-04-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
26-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
26-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
27-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
27-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Kalisz: Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
01-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
01-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
23-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
15-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
15-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
21-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-02-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
01-03-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
11-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2016 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
10-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
13-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
19-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
13-11-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
08-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-12-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
licytacja elektroniczna
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
26-10-2015 r.
Wytworzyła:
EnMedia Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
03-11-2015 r.
Wytworzyła:
EnMedia Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
01-12-2015 r.
Wytworzyła:
EnMedia Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
25-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
25-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytanie i odpowiedź - pobierz Data umieszczenia:
31-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-09-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-10-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
20-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
27-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
27-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-09-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
28-09-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-10-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
12-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
17-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
17-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
02-09-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-09-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, lokalne naprawy dróg i placów wewnętrznych oraz utwardzenie powierzchni gruntu na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
03-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
21-08-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, należącego do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
Tryb:
zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-07-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3.
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
09-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
09-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
10-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
26-06-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-07-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ORLI STAW”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
06-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz
  • Wersja pomocnicza Specyfikacji technicznej uwzględniająca zmianę treści SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
13-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
13-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
18-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
18-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Wersja pomocnicza Specyfikacji technicznej - załącznik nr 1 do Formularza Oferty - pobierz Data umieszczenia:
20-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
17-04-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-04-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
25-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
25-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
27-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-04-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
SIWZ zmiana - pobierz Data umieszczenia:
11-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
11-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
17-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
04-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
27-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-03-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
26-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
02-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
02-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
09-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-02-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu w celu unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych - Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
03-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Kalisz: Budowa sieci wodociągowej oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej w hali przyjmowania i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-11-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
10-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-01-2015 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, czysta Gmina"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-11-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-12-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
23-09-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-09-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
26-09-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
26-09-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
08-10-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-10-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30-07-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-07-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
08-08-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
08-08-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
25-08-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-09-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 i Zadanie nr 3
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
06-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
06-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja dodatkowa – dot. pytań i odpowiedzi oraz zmiany treści SIWZ z dnia 06-06-2014 r. - pobierz Data umieszczenia:
09-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-06-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-07-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
25-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-03-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-04-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa blach perforowanych do sita bębnowego Sutco TRS Ø 3000 mm do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-03-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-03-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
21-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-02-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.20.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
09-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.19.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
03-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
24-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych- Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
29-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
09-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie (w obrębie działki 5371/4) usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.17.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
20-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
11-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
19-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Anna Macke

Nazwa postępowania:
Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA" oraz członków ich rodzin
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
18-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
25-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
25-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-01-2014 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Anna Macke

Nazwa postępowania:
Dostawa energii elektrycznej dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb:
Licytacja elektroniczna
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-10-2013 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Dokumentacja - pobierz Data umieszczenia:
14-10-2013 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
21-10-2013 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
31-10-2013 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-12-2013 r.
Wytworzyła:
ENMEDIA Sp. z o.o.
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
26-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
20-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-12-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do przenośnika łańcuchowego przerzucarki Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
18-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
09-10-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-10-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-10-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i budowa kwatery II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
24-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
Data umieszczenia:
24-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
24-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
08-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
08-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
14-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
14-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
20-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
21-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
21-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
02-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
05-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja ws. udostępnienia edytowalnych załączników do IDW - zobacz
Załączniki do pobrania - pobierz
Data umieszczenia:
09-09-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14-10-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-11-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
31-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-08-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego hali przyjęcia i sortowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w zakresie następującego ryzyka ochrony: pożar, wybuch, dym i sadza
Tryb:
zam. z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2013
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - pobierz Data umieszczenia:
03-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO,CZYSTA GMINA"
Tryb:
zam. z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2013
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi - pobierz Data umieszczenia:
03-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
18-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
09-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
12-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
14-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
19-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
21-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-05-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-05-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
04-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
05-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Sprostowanie do pytań i odpowiedzi oraz modyfikacji treści SIWZ z dnia 05-06-2013 r. w zakresie omyłki pisarskiej - pobierz Data umieszczenia:
07-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
11-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania numer 2 - pobierz Data umieszczenia:
19-06-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-07-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż systemu, umożliwiającego monitorowanie i lokalizowanie pojazdów i maszyn, pracującego w technologii GPS/GPRS dla Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Tryb:
przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10-04-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Aneta Garwol
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-04-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieściła:
Aneta Garwol
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
18-04-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
18-04-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
24-04-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
15-05-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-05-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Określenie koncepcji instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego wraz w jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła, w której biogaz będzie unieszkodliwiany.
Tryb:
dialog techniczny
Nr referencyjny:
UA.271.5.1.2013
Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego - pobierz Data umieszczenia:
27-03-2013 r.
Wytworzyła:
Anna Macke
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych należącego do Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Tryb postępowania:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-03-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi wycinki drzew wraz z wykarczowaniem i porządkowaniem terenu pod budowę drugiej kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
18-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
04-03-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-03-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
30-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
30-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
05-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
22-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-03-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-03-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.30.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
19-12-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.29.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
26-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
21-12-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.28.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
09-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
14-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
22-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
23-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-12-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.27.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14-12-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-01-2013 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.26.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
25-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.25.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
21-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
21-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
04-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.24.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
31-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
31-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
13-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.22.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE
Data umieszczenia:
29-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Data umieszczenia:
29-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz
Data umieszczenia:
17-10-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Ogłoszenie zamieszczone w Dzienniku Urzędowym UE
Data umieszczenia:
12-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Data umieszczenia:
12-11-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa elementów wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.23.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
28-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
13-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego silnika hydraulicznego do walca rozluźniającego przerzucarki Biofix, pracującej w kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.21.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
06-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Beata Wiktorowska

Nazwa postępowania:
Dostawa elementów wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.20.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
10-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
16-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
17-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
24-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
06-09-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.19.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
03-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
03-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
16-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
27-08-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO CZYSTA GMINA"
Tryb postępowania:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
19-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zaprojektowanie i budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.17.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
02-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
03-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
06-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Beata Wiktorowska
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
19-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
24-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
18-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
21-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
26-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
05-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
05-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
15-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części dotyczącej Zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
25-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
18-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany taśm tkaninowo-gumowych do przenośników taśmowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
04-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
04-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Rysunki - załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia – II część SIWZ - pobierz
Data umieszczenia:
05-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
29-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-07-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Stacji Przeładunkowej Odpadów należącej do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2012
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
22-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Wykonanie, dostawa i montaż 10 tablic informacyjnych wchodzących w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
11-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
23-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
05-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
23-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
23-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
30-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
02-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
07-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
09-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja dla Wykonawców - zobacz
Załącznik nr 1 do Formularza Oferty - pobierz
Data umieszczenia:
10-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
06-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
15-06-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i montaż wiaty zadaszeniowej, rozwiązania systemowego o konstrukcji stalowej o wymiarach ok. 6m x 12m, wchodzącej w skład ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
12-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
12-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
04-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Aneta Garwol
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Ułożenie kostki brukowej na ścieżce edukacyjnej zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
04-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
04-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
05-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - pobierz
Rys. Ciąg pieszy - wersja zmodyfikowana - pobierz
Data umieszczenia:
06-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
06-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
10-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
10-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
16-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
30-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
23-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
17-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
08-05-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
16-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
16-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
14-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi rekultywacji dwóch składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku KomunalnegoGmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
08-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - pobierz
Rys. I-7a - pobierz
Data umieszczenia:
08-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
04-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
25-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
26-04-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 i oleju opałowego lekkiego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
24-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
24-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - zobacz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - zobacz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
07-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
29-03-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon