Biuletyn informacji publicznejZwiązku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Logo BIP

Zamówienia publiczne - archiwalne

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
02-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
15-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i wymiana kompletnego walca rozluźniającego przerzucarki Biofix, pracującej w kompostowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz Data umieszczenia:
25-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
25-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
31-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
02-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
14-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
17-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
17-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 2 - zobacz Data umieszczenia:
30-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 - zobacz Data umieszczenia:
01-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
14-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Zakup energii elektrycznej
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
09-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
09-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
17-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
01-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
21-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.18.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
30-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
30-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
05-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
18-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
07-02-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa drutu stalowego do belownicy hydraulicznej - do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.17.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
15-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
15-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
28-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
13-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", Orli Staw 2, 62-834 Ceków - Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz - Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.16.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
06-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
06-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
22-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
03-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan - butan i gazu płynnego propan do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.15.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
01-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
01-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - zobacz Data umieszczenia:
06-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zamawiający udostępnia pomocniczo tekst jednolity SIWZ uwzględniający "Zmianę treści SIWZ" z dnia 06-12-2011 r. - zobacz Data umieszczenia:
06-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zobacz Data umieszczenia:
06-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
22-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
03-01-2012 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz członków ich rodzin
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.14.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
16-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
16-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - zobacz Data umieszczenia:
17-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zobacz Data umieszczenia:
17-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - zobacz Data umieszczenia:
23-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zobacz Data umieszczenia:
23-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ - zobacz Data umieszczenia:
28-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zobacz Data umieszczenia:
28-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
09-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
28-12-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa 2 kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny:
UA.271.1.13.2011
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
15-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa elementów instalacji zwanej dalej „laboratorium edukacyjnym” - obrazującej pozyskanie i wytwarzanie energii słonecznej i wiatrowej oraz makiety przestrzennej z podziałem na Zadania: Zadanie nr 1 - dostawa, montaż i uruchomienie laboratorium edukacyjnego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW; Zadanie nr 2 - dostawa, zaprojektowanie i wykonanie makiety przestrzennej przekroju składowiska odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.12.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
20-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
20-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
03-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
03-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
09-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.11.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
19-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
19-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
08-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-11-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.10.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
07-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.9.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
29-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania nr 1 - pobierz Data umieszczenia:
12-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania nr 2 - pobierz Data umieszczenia:
17-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Odbiór komponentów do produkcji RDF powstałych z sortowania odpadów komunalnych
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.8.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
27-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
04-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
04-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
18-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
26-10-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW" z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.7.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
16-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
16-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
22-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
28-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.6.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
29-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
29-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
14-09-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.5.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
10-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
17-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
22-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi rekultywacji czterech składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku KomunalnegoGmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.2.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
28-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - pobierz Data umieszczenia:
08-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
28-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zmiana treści SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
28-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
13-07-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania nr 4 - pobierz Data umieszczenia:
19-07-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
04-08-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
„Dostawa ogumienia do sprzętu transportowego należącego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.4.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
17-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
21-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
21-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
08-07-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
27-07-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.3.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
02-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
02-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ - pobierz Data umieszczenia:
09-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz Data umieszczenia:
09-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
27-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
15-07-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do perforatora butelek PET - Presona Typ PP 1250-500 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.271.1.1.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
17-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
17-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - pobierz Data umieszczenia:
23-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
30-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
10-06-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa czterostanowiskowej mobilnej linii sortowniczej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-9/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
11-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
11-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
15-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
09-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
23-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-7/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
05-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
05-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
04-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
16-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
„Dostawa ogumienia do sprzętu transportowego należącego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-10/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
28-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
28-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
12-05-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
„Dostawa ogumienia do sprzętu transportowego należącego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina””
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-8/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
07-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz Data umieszczenia:
27-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z podziałem na Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-6/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
24-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
24-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 2- zobacz Data umieszczenia:
04-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1- zobacz Data umieszczenia:
05-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zadanie nr 1 - zobacz Data umieszczenia:
15-04-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-5/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
18-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
18-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - zobacz Data umieszczenia:
30-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-4/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
08-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
08-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - zobacz Data umieszczenia:
18-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa bębna sitowego o średnicy Ø 2100 mm - Zadanie nr 1 oraz dostawa kompletu osłon stacji napędowej i zwrotnej przerzucarki Biofix - Zadanie nr 2 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-3/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
07-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz Data umieszczenia:
07-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz Data umieszczenia:
16-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
24-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-2/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
03-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
03-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
10-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - zobacz Data umieszczenia:
14-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należącym do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-1/11
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
24-02-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
24-02-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - zobacz Data umieszczenia:
08-03-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan i gazu płynnego propan do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-19/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
23-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
23-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 3 - zobacz Data umieszczenia:
04-01-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 2 - zobacz Data umieszczenia:
07-01-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
19-01-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków przemysłowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania ścieków deszczowych zebranych w zbiorniku bezodpływowym zlokalizowanym na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz – Zadanie nr 2
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-18/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
13-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
13-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
17-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - zobacz Data umieszczenia:
17-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu zadania nr 2 - zobacz Data umieszczenia:
28-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 - zobacz Data umieszczenia:
28-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania nr 1 - zobacz Data umieszczenia:
05-01-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834 Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie nr 2.
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-17/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
01-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
01-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania, odpowiedzi i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
07-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
22-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zobacz Data umieszczenia:
07-01-2011 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetrag ograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-16/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
28-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami - Pobierz Data umieszczenia:
28-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
26-11-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
09-12-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do perforatora butelek PET - Presona Typ PP 1250-500 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetrag nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-15/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
28-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
28-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
02-11-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowaniu - Pobierz Data umieszczenia:
17-11-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-11/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
17-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
17-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
30-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
20-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
14-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
04-11-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej prasy do styropianu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-14/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
15-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
15-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
23-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
23-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
07-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
14-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-13/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
09-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
09-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
29-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
06-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98-200 Sieradz
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-12/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
07-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
07-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
08-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania, odpowiedzi i modyfikacja SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
13-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
13-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
24-09-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
06-10-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-10/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
29-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
29-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz Data umieszczenia:
19-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
30-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej prasy do styropianu do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-4/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
14-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
14-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
23-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
23-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
30-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-8/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
30-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
30-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Pobierz Data umieszczenia:
16-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu - Zobacz Data umieszczenia:
11-08-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieściła:
Aneta Garwol

Nazwa postępowania:
Wykonanie wzmocnienia konstrukcji stropu najazdu leja zsypowego Stacji Przeładunku Odpadów Komunalnych (obiekt nr 2) znajdującej się w Sieradzu przy ul. Dzigorzewskiej 4
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-9/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
08-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
08-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Pobierz Data umieszczenia:
16-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - Pobierz Data umieszczenia:
28-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego, majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-7/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
15-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
15-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
21-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
01-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
06-07-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-1/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
03-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
03-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
18-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - Pobierz Data umieszczenia:
18-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Zamawiający udostępnia pomocniczo tekst jednolity SIWZ uwzględniający "Modyfikację SIWZ" z dnia 18-03-2010 r. - Pobierz Data umieszczenia:
19-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
24-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
21-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zobacz Data umieszczenia:
24-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
29-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa, projekt montażu i montaż automatycznego sortera optoelektronicznego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-2/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
28-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
28-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
26-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
09-06-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw”.
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-5/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
19-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
19-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i odpowiedzi - Pobierz Data umieszczenia:
14-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
28-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowej bramki dozymetrycznej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-3/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
14-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
14-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
23-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
23-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
07-05-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z homologacją ciężarową dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-I-6/10
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
31-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
31-03-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz Data umieszczenia:
19-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
20-04-2010 r.
Wytworzyła:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan-butan do Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA" - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-46/09
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
21-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
21-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
06-01-2010 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
20-01-2010 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-45/09
Ogłoszenie o zamówieniu - zobacz Data umieszczenia:
18-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
18-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
07-01-2010 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
20-01-2010 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon

Nazwa postępowania:
Ochrona osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków
Tryb postępowania:
Negocjacje bez ogłoszenia
Nr referencyjny:
UA.AG.341-39/09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZOBACZ Data umieszczenia:
14-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOBACZ Data umieszczenia:
31-12-2009 r.
Wytworzyła:
Aneta Garwol
Umieścił:
Artur Solon
Nazwa postępowania:
Dostawa kontenerów dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-20/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
03-08-2009 r.
Wytworzył:
Grzegorz Suszek
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz Data umieszczenia:
03-08-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
10-08-2009 r.
Wytworzyła:
Danuta Wilkaniec
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
01-09-2009 r.
Wytworzyła:
Ewelina Stasiak
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
16-09-2009 r.
Wytworzyła:
Ewelina Stasiak
Umieścił:
Artur Solon
Nazwa postępowania:
usługa polegająca na ubezpieczeniu komunikacyjnym, majątkowym oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-19/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
23-06-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Pytania i odpowiedzi - Zobacz Data umieszczenia:
26-06-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
01-07-2009 r.
Wytworzyła:
Ewelina Stasiak
Umieścił:
Artur Solon
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
13-07-2009 r.
Wytworzyła:
Ewelina Stasiak
Umieścił:
Artur Solon
Nazwa postępowania:
usługa polegająca na ubezpieczeniu komunikacyjnym, majątkowym oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny:
UA.341-17/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
10-06-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
16-06-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Zmiana treści SIWZ - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
22-06-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Artur Solon
NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należ±cym do Zwi±zku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny :
UA.341-13/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
01-04-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
14-04-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
15-04-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa i sukcesywne wymiany ogumienia w sprzęcie transportowym należ±cym do Zwi±zku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny :
UA.341-10/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
23-03-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zobacz Data umieszczenia:
01-04-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny :
UA.341-09/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
26-02-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Pobierz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
13-03-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
16-03-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
BUDOWA STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERADZU
TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
Nr referencyjny :
UA.341-7/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
13-02-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
16-02-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
27-02-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Zmiana treści SIWZ - PobierzData umieszczenia:
02-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Drugie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ZobaczData umieszczenia:
02-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
03-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Zmiana treści SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
03-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
11-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Zmiana treści SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
12-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zobacz Data umieszczenia:
12-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Zmiana treści SIWZ - Zobacz

Rysunki wykonawcze - Pobierz

Data umieszczenia:
12-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Pytania i odpowiedzi dot. SIWZ wraz ze zmian± tre¶ci SIWZ - Zobacz

Zmiana tre¶ci SIWZ - Przedmiar Robót - Pobierz

Data umieszczenia:
18-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi do SIWZ wraz ze zmian± tre¶ci SIWZ - Zobacz Data umieszczenia:
19-03-2009 r.
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz

Data umieszczenia:
03-04-2009

Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
17-04-2009
Wytworzyła Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Usługi dodatkowe obejmujące pełnienie funkcji Inżyniera dla realizacji kontraktu nr 06 BUDOWA STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERADZU

TRYB POSTĘPOWANIA:
Zamówienie z wolnej ręki
Nr referencyjny :
UA.341-6/09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz

Data umieszczenia:
13.02.2009

Wytworzył:
Paweł Jaroszewicz

Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa części zamiennych do urządzeń kompostowni Biofix do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ORLI STAW, Orli Staw 2, 62-834 Ceków
TRYB POSTĘPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
SYGNATURA SPRAWY:
UA.341-04/09
Ogłoszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
09-02-2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o unieważńieniu postępowania - Zobacz

Data umieszczenia:
23-02-2009 r.

Wytworzyła:
Komisja przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTEPOWANIA:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie scieków przemyslowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
TRYB POSTEPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
SYGNATURA SPRAWY:
UA.PJ.341-37/08
Ogloszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
18-12-2008 r.
Wytworzyla:
Komisja przetargowa
Umiescil:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
06-01-2009 r.
Wytworzyla:
Komisja przetargowa
Umiescil:
Grzegorz Wolff
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
08-01-2009 r.
Wytworzyla:
Komisja przetargowa
Umiescil:
Artur Solon

NAZWA POSTEPOWANIA:
Dostawa oleju napedowego, benzyny bezolowiowej 95, oleju opalowego lekkiego oraz gazu propan - butan do Zwiazku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
TRYB POSTEPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
SYGNATURA SPRAWY:
UA.PJ.341-33/08
Ogloszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
28-11-2008 r.
Wytworzyla:
Komisja przetargowa
Umiescil:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zobacz Data umieszczenia:
16-12-2008 r.
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Zobacz Data umieszczenia:
09-01-2009 r.

NAZWA POSTEPOWANIA:
Odbiór, transport i unieszkodliwianie scieków przemyslowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
TRYB POSTEPOWANIA:
Przetarg nieograniczony
SYGNATURA SPRAWY:
UA.PJ.341-32/08
Ogloszenie o zamówieniu - Zobacz Data umieszczenia:
27-11-2008 r.
Wytworzyla:
Komisja przetargowa
Umiescil:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pobierz
Informacja o uniewaznieniu postepowania - Zobacz Data umieszczenia:
18-12-2008 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Budowa i przebudowa magazynów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - gmina Ceków Kolonia – powiat Kalisz
UA.PJ.341-24/08
 
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
26.09.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Grzegorz Wolff

ZMIENIONA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ.
SIWZ dotępna również w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", Orli Staw 2, 62-834 Ceków
DATA UMIESZCZENIA:
26.09.2008 r.
Data umieszczenia
zmienionej SIWZ
29-10-2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Pytania i odpowiedzi ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
09.10.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Ogloszenie o zmianie ogloszenia ZOBACZ

W SIWZ dokonano nastepujacych zmian:
- zmieniono termin skladania ofert na dzien 07-11-2008 r.,
- zmieniono termin otwarcia ofert na dzien 07-11-2008 r.,
- zmieniono zalaczniki nr 12, 13, 14, 15 poprzez usuniecie plików zapisanych w formacie programu Norma. Pozostawiono niezmienione zalaczniki w wersji PDF.
DATA UMIESZCZENIA:
29.10.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
09.12.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
06.01.2009 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Grzegorz Wolff

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Budowa i przebudowa magazynów na terenie Zakladu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” - gmina Ceków Kolonia – powiat Kalisz
UA.341-23/08
 
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
22.08.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ.
SIWZ dotepna równiez w Zakladzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "ORLI STAW", Orli Staw 2, 62-834 Ceków
DATA UMIESZCZENIA:
22.08.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Ogloszenie o uniewaznieniu postepowania ZOBACZ.
DATA UMIESZCZENIA:
18.09.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Swiadczenie usługi polegajacej na ubezpieczeniu komunikacyjnym, majatkowym oraz odpowiedzialnosci cywilnej Zwiazku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
UA.341-16/08
 
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
13.06.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ
DATA UMIESZCZENIA:
13.06.2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Pytania i wnioski - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
20-06-2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
25-06-2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon
Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
08-07-2008 r.
Wytworzyła:
Komisja przetargowa ZKG
Umieścił:
Artur Solon

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków

UA.341 – 3/07

 
TRYB POSTĘPOWANIA: Negocjacje bez ogłoszenia
   
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
06.12.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
31.12.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Odbiór,transport i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych - odcieków z kwatery deponowania odpadów balastowych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków.
UA.341-7/07
 
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
04.12.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ
DATA UMIESZCZENIA:
04.12.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZOBACZ

DATA UMIESZCZENIA:
19.12.2007

Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
02.01.2008 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, oleju opałowego lekkiego oraz gazu propan - butan do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, Orli Staw 2, 62 - 834 Ceków
UA.341-6/07  
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUm - ZOBACZ

DATA UMIESZCZENIA:
22.11.2007 r.

Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - POBIERZ
DATA UMIESZCZENIA:
22.11.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
11.12.2007 r.
Wytworzyła:
Magdalena Poroś
Umieścił:
Grzegorz Wolff
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
28.12.2007 r.
Wytworzyła:
Magdalena Poroś
Umieścił:
Grzegorz Wolff


NAZWA POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie komunikacyjne, majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
UA.341-1/07  
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
   
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA- ZOBACZ

DATA UMIESZCZENIA:
08.06.2007 r.

Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ
DATA UMIESZCZENIA:
08.06.2007 r.
Wytworzył:
Komisja Przetargowa
Umieścił:
Grzegorz Wolff
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
28.06.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - ZOBACZ
DATA UMIESZCZENIA:
12.07.2007 r.
Wytworzył:
Przemysław Krawętkowski
Umieścił:
Grzegorz Wolff

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa oleju napędowego i opałowego do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” -Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków, gm. Ceków Kolonia.

Nr referencyjny:
ZKG.341/I/4/06
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 09.11.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIENIA - POBIERZ
Data umieszczenia na www: 16.11.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 05.01.2007
Umieszczono w BIP: 01.06.2007

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa oleju napędowego i opałowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Nowe Prażuchy, Orli Staw 2,
62 – 834 Ceków, gm. Ceków Kolonia.

Nr referencyjny:
ZKG.341/I/3/06
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 07.08.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIENIA - POBIERZ
Data umieszczenia na www: 17.08.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
INFORMACJA O UNIEWAżNIENIU POSTĘPOWANIA- ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 01.09.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa oleju napędowego i opałowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Nowe Prażuchy, Orli Staw 2,
62 – 834 Ceków, gm. Ceków Kolonia.

Nr referencyjny:
ZKG.341/I/2/06
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 14.07.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓIENIA - POBIERZ
Data umieszczenia na www: 24.07.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
INFORMACJA O UNIEWAżNIENIU POSTĘPOWANIA- ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 04.08.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
`

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Nowe Prażuchy, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków, gm. Ceków Kolonia.

Nr referencyjny:
ZKG.341/IV/1/06
TRYB POSTĘPOWANIA: Negocjacje bez ogłoszenia
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 10.08.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 30.08.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych - II

Nr referencyjny:
ZKG.341/I/1/06
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 21.02.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 14.07.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007

 

NAZWA POSTĘPOWANIA:
Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych – II”.

Nr referencyjny:
ZKG.341/I/1/05
TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZOBACZ
Data umieszczenia na www: 17.03.2006
Umieszczono w BIP: 01.06.2007