Orli Staw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionkiOpis inwestycji ZUOK "Orli Staw"

Na podstawie opracowanej dokumentacji Starostwo Powiatowe w Kaliszu wydało w grudniu 2002 r. pozwolenie na budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych Związku, środków krajowych funduszy ochrony środowiska oraz w znacznej mierze jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - funduszu przedakcesyjnego ISPA (późniejszego Funduszu Spójności).

Wdrożenie na terenie działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” programu gospodarki odpadami, którego kluczowym elementem jest wybudowanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUiUOK) w miejscowości Prażuchy Nowe pozwoli uzyskać wymierne i niewymierne  efekty w dziedzinie ochrony środowiska.

Opis efektu rzeczowego

 • Zorganizowanie spójnego systemu gromadzenia odpadów od mieszkańców zamieszkujących teren działania Związku, tj. ponad 300 tys. osób z terenu 6 miast (Kalisz, Sieradz, Turek, Dobra, Tuliszków, Warta) i 16 gmin (Mycielin, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Gołuchów, Blizanów, Malanów, Goszczanów, Dobra, Warta, Tuliszków, Lisków, Kawęczyn, Koźminek, Wróblew, Opatówek) o łącznej powierzchni  ok. 2000 km2.
 • Wybudowanie i wyposażenie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych mogącego przetwarzać docelowo przy pracy na dwie zmiany 96 500 Mg/r odpadów komunalnych. Technologia Zakładu będzie obejmowała: sortowanie odpadów komunalnych, przerób odpadów budowlanych i rozbiórkowych, demontaż odpadów wielkogabarytowych, kompostowanie odpadów organicznych selektywnie zebranych i zmieszanych, tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych typu komunalnego i kierowanie unieszkodliwionych odpadów na składowisko odpadów balastowych.
 • Zasadnicze obiekty Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych: hala przyjęcia i sortowania odpadów, hala kompostowania intensywnego, plac dojrzewania kompostu, plac doczyszczania kompostu z wiatą magazynową, plac materiału strukturalnego, magazyn surowców wtórnych, wiata czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment przeróbki odpadów budowlanych, magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, budynek wagowego z wagami, 2 garaże na maszyny, budynek socjalno- biurowy, budynek socjalny z kotłownią, myjnia ciśnieniowa do kół i podwozi, myjnia płytowa, zbiornik wód deszczowych, zbiornik na ścieki, place manewrowe i drogi, instalacje wewnątrzzakładowe.
 • Częścią składową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest kwatera deponowania odpadów balastowych, która została wybudowana ze środków własnych beneficjenta oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji I etapu przedsięwzięcia.
 • Zakup kompaktora, spycharki gąsienicowej, ładowarek teleskopowych, ładowarki kołowej, rozdrabniarki mobilnej do odpadów wielkogabarytowych i drewna, przerzucarki samojezdnej do kompostu, kruszarki szczękowej mobilnej, przesiewarki z sitem bębnowym, 2 samochodów z urządzeniem hakowym, samochodu wywrotki i innych maszyn i urządzeń.
 • Wybudowanie i wyposażenie automatycznej i hermetycznie zamkniętej  stacji przeładunku  odpadów komunalnych w Sieradzu.
 • Zakup samochodu do zbierania odpadów niebezpiecznych.
 • Ponadto do czasu rozpoczęcia robót, w których znaczną część stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej Związek zrealizował  I etap inwestycji, na który złożyło się wybudowanie: 1,5 km drogi dojazdowej, linii SN wraz ze stacją transformatorową, kwatery deponowania balastu wraz z monitoringiem typu DDS oraz zbiornikiem na odcieki, ogrodzenie terenu.
 

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.


BIP Związku

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Strona główna | Związek | ZakładSPOOferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2013 © Copyright