Orli Staw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email Drukuj PDF

Nowa inwestycja gotowa do przekazania do eksploatacji

Na terenie zakładu w Orli Stawie do użytku oddana została kwatera nr 2 składowania odpadów oraz jednostka kogeneracyjna zasilana biogazem ze składowiska. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 września 2015r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 21 gmin członkowski ZKG oraz zaproszeni goście w tym reprezentująca Urząd Marszałkowski w Poznaniu Pani Mariola Gorniak Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli także prezesi firm dostarczających odpady do „Orlego Stawu” oraz wykonawcy inwestycji. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł prawie 13,5 mln zł. Źródłem finansowania były środki własne ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.
Prace budowlane trwały niemal rok. Głównym wykonawcą był Zakład Techniki Ochrony Środowiska „FOLEKO” sp. z o.o. ze Świdnicy. Jako podwykonawcy przy realizacji zadania uczestniczyli: w zakresie dokumentacji projektowej firma proGEO Sp. z o.o. z Wrocławia, w zakresie robót związanych z ujęciem i energetycznym wykorzystaniem gazu składowiskowego firma EKOWAT sp. j., Łobez. W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane następujących elementów:

 • kwatery nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacją i zbiornikiem na odcieki wraz z przepompowniami, instalacją odprowadzania wody czystej z nieeksploatowanych sektorów, ogrodzenia terenu kwatery, drogą ppoż. ,piezometrami i otworem badawczym wód podziemnych,
 • instalacji odgazowującej eksploatowanej aktualnie kwatery nr 1 wraz z jednostką kogeneracyjną z modułem odzysku ciepła, w skład której wchodzi:
  • 16 studni odgazowujących,
  • ujęcie gazu ze studni odgazowujących,
  • stacja ssaw biogazu,
  • instalacja oczyszczania biogazu,
  • stacja generatora,
  • pochodnia do spalania biogazu,
  • instalacja cieplna i elektryczna.

Pojemność nowej kwatery to 1 310 000 m3 przy 7 ha powierzchni. Jej eksploatacja przewidziana jest na 40-50 lat. Jednostka kogeneracyjna zapewni wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a w tym przypadku zawartego w gazie składowiskowym metanu. Wytworzona w ten sposób energia elektryczna i cieplna będzie wykorzystywana na potrzeby eksploatacji zakładu. Moc elektryczna generatora wynosi 250 kW, natomiast moc cieplna 265 kW. Pozawala to pokryć energetyczne zapotrzebowanie Zakładu w ok. 70% ze źródeł energii odnawialnej. Nadwyżka energii elektrycznej będzie sprzedawana do krajowej sieci energetycznej, a ewentualne niedobory pokrywane będą zakupem energii z sieci.

Zalety kogeneracji to przede wszystkim efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wpływające na poprawę stanu środowiska i zmniejszenie użycia paliw kopalnych. Zapewni ona również dodatkowe zabezpieczenie energetyczne funkcjonowania zakładu w przypadku przerw w zasilaniu z sieci.

Obydwie inwestycje wymagały przeprowadzenia pełnych długotrwałych procedur środowiskowych oraz uzyskania decyzji środowiskowych i pozwoleń budowlanych. Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie poziomu nowoczesności oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ZUOK „Orli Staw”. Wszystkie elementy inwestycji spełniają najwyższe wymagania zarówno pod względem nowoczesności zastosowanych rozwiązań jak również ochrony środowiska.


Zapraszamy do galerii.
O wydarzeniu piszą również: www.rc.fm | www.faktykaliskie.pl | www.calisia.pl | www.kalisz.pl | www.gazetaregionu.pl | www.sozosfera.pl

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.


BIP Związku

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow