WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/językOpis inwestycji ZUOK "Orli Staw"

Na podstawie opracowanej dokumentacji Starostwo Powiatowe w Kaliszu wydało w grudniu 2002 r. pozwolenie na budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych Związku, środków krajowych funduszy ochrony środowiska oraz w znacznej mierze jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - funduszu przedakcesyjnego ISPA (późniejszego Funduszu Spójności).

Wdrożenie na terenie działania Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” programu gospodarki odpadami, którego kluczowym elementem jest wybudowanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ( ZUiUOK) w miejscowości Prażuchy Nowe pozwoli uzyskać wymierne i niewymierne  efekty w dziedzinie ochrony środowiska.

Opis efektu rzeczowego

  • Zorganizowanie spójnego systemu gromadzenia odpadów od mieszkańców zamieszkujących teren działania Związku, tj. ponad 300 tys. osób z terenu 6 miast (Kalisz, Sieradz, Turek, Dobra, Tuliszków, Warta) i 16 gmin ( Mycielin, Brzeziny, Godziesze Wielkie, Ceków Kolonia, Gołuchów, Blizanów, Malanów, Goszczanów, Dobra, Warta, Tuliszków, Lisków, Kawęczyn, Koźminek, Wróblew, Opatówek) o łącznej powierzchni  ok. 2000 km 2.
  • Wybudowanie i wyposażenie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych mogącego przetwarzać docelowo przy pracy na dwie zmiany 96 500 Mg/r odpadów komunalnych. Technologia Zakładu będzie obejmowała: sortowanie odpadów komunalnych, przerób odpadów budowlanych i rozbiórkowych, demontaż odpadów wielkogabarytowych, kompostowanie odpadów organicznych selektywnie zebranych i zmieszanych, tymczasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych typu komunalnego i kierowanie unieszkodliwionych odpadów na składowisko odpadów balastowych.
  • Zasadnicze obiekty Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych: hala przyjęcia i sortowania odpadów, hala kompostowania intensywnego, plac dojrzewania kompostu, plac doczyszczania kompostu z wiatą magazynową, plac materiału strukturalnego, magazyn surowców wtórnych, wiata czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych, budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych, segment przeróbki odpadów budowlanych, magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, budynek wagowego z wagami, 2 garaże na maszyny, budynek socjalno- biurowy, budynek socjalny z kotłownią, myjnia ciśnieniowa do kół i podwozi, myjnia płytowa, zbiornik wód deszczowych, zbiornik na ścieki, place manewrowe i drogi, instalacje wewnątrzzakładowe.
  • Częścią składową Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest kwatera deponowania odpadów balastowych, która została wybudowana ze środków własnych beneficjenta oraz pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach realizacji I etapu przedsięwzięcia.
  • Zakup kompaktora, spycharki gąsienicowej, ładowarek teleskopowych, ładowarki kołowej, rozdrabniarki mobilnej do odpadów wielkogabarytowych i drewna, przerzucarki samojezdnej do kompostu, kruszarki szczękowej mobilnej, przesiewarki z sitem bębnowym, 2 samochodów z urządzeniem hakowym, samochodu wywrotki i innych maszyn i urządzeń.
  • Wybudowanie i wyposażenie automatycznej i hermetycznie zamkniętej  stacji przeładunku  odpadów komunalnych w Sieradzu.
  • Zakup samochodu do zbierania odpadów niebezpiecznych.
  • Ponadto do czasu rozpoczęcia robót, w których znaczną część stanowi dofinansowanie z Komisji Europejskiej Związek zrealizował  I etap inwestycji, na który złożyło się wybudowanie: 1,5 km drogi dojazdowej, linii SN wraz ze stacją transformatorową, kwatery deponowania balastu wraz z monitoringiem typu DDS oraz zbiornikiem na odcieki, ogrodzenie terenu.
 

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Maj

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Regulamin Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright