WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Kontrakty

Inwestycja, jaką jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" w Prażuchach Nowych została początkowo podzielona na 4 kontrakty. Dwa z nich to kontrakty na roboty, jeden kontrakt na usługi oraz jeden na dostawy sprzętu. Zostały rozstrzygnięte wszystkie postępowania, które zakończyły się podpisaniem umów ze zwycięskimi oferentami, jednak przy zamówieniu dotyczącym dostaw, które podzielone zostało na 4 LOTY rozstrzygnięty został jeden z nich. W związku z tym został ogłoszony kolejny przetarg na dostawy sprzętu transportowego i obsługowego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych zakończony podpisaniem umów z Wykonawcami.

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie podpisanych umów ze zwycięskimi firmami, wyłonionym w drodze przetargów:

Projekt ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030
Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi

  KONTRAKT nr 01
Nazwa kontraktu:
Inżynier dla projektu: "Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi" 
Data podpisania kontraktu: 17 maja 2005 roku
Data rozpoczęcia robót: 17 maja 2005 roku
Wykonawca:

Konsorcjum Firm: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Warszawa, ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Austria

Kwota kontraktu: 429 715,30 EUR
 
KONTRAKT nr 02

Nazwa kontraktu:
Wykonanie Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych
Data podpisania kontraktu:
6 grudnia 2004 roku
Data rozpoczęcia robót:
1 luty 2005 roku
Wykonawca:
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Bielsko Biała
Kwota kontraktu:
4 041 579,09 EUR
 
KONTRAKT nr 03

Nazwa kontraktu: Projekt i budowa hal (i) przyjęcia i sortowania oraz (ii) intensywnego kompostowania wraz z liniami technologicznymi
Data podpisania kontraktu: 20 stycznia 2005 roku
Data rozpoczęcia robót: 2 marca 2005 roku
Wykonawca: Konsorcjum Firm: Budimex Dromex S. A.,Warszawa, Sutco Polska Sp. z o. o., Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Bielkso Biała
Kwota kontraktu: 9 681 035,78 EUR
 
KONTRAKT nr 04
Nazwa kontraktu: Dostawa maszyn i urządzeń technologicznych dla Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych, LOT 2
Data podpisania kontraktu: 11 kwietnia 2005 roku
Data rozpoczęcia robót: 30 kwietnia 2005 roku
Wykonawca: COM INT S.p.A, Włochy
Kwota kontraktu: 589 500 EUR
 
KONTRAKT nr 05
Nazwa kontraktu: Dostawa Maszyn i urządzeń technologicznych dla Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych - II
  Część nr 01
Przedmiot dostawy:
Dostawa kompaktora
Data podpisania kontraktu: 28 luty 2006 roku
Wykonawca: Full - Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
Kwota kontraktu: 289 998,00 EUR (netto), 353 797,56 (brutto)
  Część nr 02
Przedmiot dostawy: Dostawa rozdrabniarki do odpadów wielkogabarytowych
Data podpisania kontraktu: 27 luty 2006 roku
Wykonawca: Agrex Arcon Sp. z o. o.
Kwota kontraktu: 212 000,00 EUR (netto), 258 640,00 EUR (brutto)
  Część nr 03
Przedmiot dostawy: Dostawa kruszarki szczękowej do odpadów budowlanych
Data podpisania kontraktu: 6 lipca 2006 roku
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Kompletacji Dostaw i Remontów Maszyn Roboczych Ciężkich "DOLTECH" Sp. z o. o.
Kwota kontraktu: 284 900,00 EUR (netto), 347 578,00 EUR (brutto)
  Część nr 04
Przedmiot dostawy: Dostawa przerzucarki pryzm kompostowych
Data podpisania kontraktu: 23 luty 2006 roku
Wykonawca: Komptech GmbH
Kwota kontraktu: 298 500 EUR (netto)
  Część nr 05
Przedmiot dostawy: Dostawa sprzętu transportowego oraz obsługowego
Data podpisania kontraktu: 12 czerwca 2006 roku
Wykonawca: Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
Kwota kontraktu: 749 000,00 EUR (netto), 913 780,00 EUR (brutto)
  Część nr 06
Przedmiot dostawy: Dostawa wyposażenia warsztatowego i sprzętu pomocniczego
Data podpisania kontraktu: 14 czerwca 2006 roku
Wykonawca: Konsorcjum spółek cywilnych - Przedsiębiorstow Wielobranżowe KSOMAR s.c. oraz CETKOM s.c.
Kwota kontraktu: 130 000,00 EUR (netto), 158 600,00 EUR (brutto)
 

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Maj

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Regulamin Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright