WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Umowa na modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw podpisana

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 6 lutego br. w Orlim Stawie uroczyście podpisano umowę na „Modernizację linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw”. Z ramienia Inwestora umowę podpisali Pan Daniel Tylak – Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pan Sebastian Wardęcki – Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek – Członek Zarządu Związku. Wykonawcę firmę Sutco-Polska Sp. z o.o. reprezentował Pełnomocnik – Pan Adam Jurkiewicz. Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie projektu technologicznego nowej linii sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, dostawa i montaż maszyn i urządzeń wchodzących w jej skład oraz powiązanie technologiczne istniejącej i nowoprojektowanej linii sortowania. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę ponad 34 mln zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przewidziany jest na połowę 2022 roku.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł. Dofinasowanie pochodzi ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi. Całkowita realizacja Projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących w szczególności z selektywnej zbiórki, w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu

Kartka z kalendarza

Czerwiec

Grafika z kalendarza
KONKURS 2024Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2024 © Copyright