Projekt pn. „Rekultywacja kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”” dofinansowano w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przedsięwzięcie polegać będzie na technicznym zamknięciu kwatery nr 1 oraz jej rekultywacji biologicznej.

Techniczne zamknięcie kwatery nr 1 polegać będzie na ukształtowaniu jej wierzchowiny w taki sposób, aby otrzymać spadek terenu gwarantujący swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych, co wraz z zainicjowaną zabudową biologiczną całego depozytu ograniczy filtrację pionową, tj. do wewnątrz masy odpadów.

W zakres technicznego zamknięcia kwatery nr 1 wchodzić będzie: formowanie docelowej bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej, wykonanie warstwy drenażowej, wykonanie systemu nawadniania złoża odpadów, wykonanie warstwy uszczelniającej z bentomaty, wykonanie warstwy drenażowej wód powierzchniowych, wykonanie warstwy podglebia dla roślin o miąższości, wykonanie warstwy organicznej na wierzchowinie kwatery, zabezpieczenie warstwy podglebia na skarpach kwatery nr 1 za pomocą kiszki faszynowej.

Rekultywacja biologiczna ma za zadanie odtworzenie i ukształtowanie nowych biologicznych wartości użytkowych gleby oraz zabezpieczenie stateczności zboczy składowiska przez zabudowę biologiczną, a także ochronę przeciwerozyjną wierzchowiny i zboczy składowiska. Rekultywacja biologiczna katery nr 1 zostanie wykonana poprzez obsianie jej mieszankami traw.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 1 961 186,00 zł, z czego wysokość dotacji wyniesie do 850 000,00 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Planowany okres realizacji całego przedsięwzięcia to lata 2016-2020.

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURSZbiórka baterii 2018/2019 Wyniki konkursu Regulamin

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2019 © Copyright