Orli Staw

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi we Francji

W dniach 10-12 maja br. Zarząd Związku Komunalnego Gmin odbył wizytę techniczną w instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Francji. W trakcie wyjazdowego posiedzenia Członkowie Zarządu Związku mieli okazję zapoznać się nie tylko z nowoczesnymi technologiami przetwarzania odpadów, ale także poznać wnikliwie organizację systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Elementem wizyty było także zapoznanie się z działaniem PSZOK-u wraz z punktem naprawy i rewitalizacji produktów które nie stają się odpadem ale ponownie wracają do użycia.

Mieliśmy możliwość przekonać się, że gospodarką odpadami na terenie Francji zarządzają Związki Międzygminne stanowiące wspólnotę gmin danego regionu. One zlecają odbieranie i przetwarzanie odpadów. Wizytowane instalacje regionalne będące własnością Związku Międzygminnego przekazane zostały do eksploatacji specjalistycznym podmiotom komercyjnym na okres 10-20 lat. Organizatorem systemu odbierania i zagospodarowania odpadów w poszczególnych przypadkach pozostają Związki Międzygminne, który koordynują działania systemu i na bieżąco monitorują całokształt gospodarki odpadami na terenie samorządów tworzących Związek.

W trakcie wizyty w Zakładzie Ametyst w Montpeliere zapoznaliśmy się z zakładem przetwarzającym odpady w ilości ponad 200 000 Mg/rok w skład którego wchodzi sortowania, kompostownia i największa we Francji instalacja fermentacji frakcji bio z odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie.

W Clermont Ferrand w nowoczesnej instalacji oddanej do eksploatacji w 2014 roku przetwarzającej 240 000 Mg/rok zapoznano się z zakładem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów wraz z instalacją termicznego przetwarzania frakcji kalorycznej nie kwalifikującej się do recyklingu.

W Chambery uruchomiona w 2008 roku oraz kilkukrotnie modernizowana i rozbudowywana instalacja przetwarza na trzech liniach termicznego przetwarzania odpadów ponad 150 000 Mg/rok. Zlokalizowany w pobliżu PSZOK (decheterie) przyjmuje odpady od mieszkańców, skąd trafiają one do dalszego przetworzenia. Część z nich poddawana jest sprawdzeniu i renowacji po czym za symboliczną opłatą trafia do ponownego użycia.

Wytwarzane w zwiedzanych instalacjach ciepło oraz energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne oraz kierowana do odbiorców zewnętrznych. Podczas wyjazdu, w ramach kontaktów z osobami zarządzającymi systemem gospodarowania odpadami oraz osobami bezpośrednio zarządzającymi instalacjami uzyskano wiele cennych informacji i nawiązano ciekawe kontakty.

Wiedza ta będzie nieoceniona przy opracowywaniu długofalowej strategii organizacji systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin należących do Związku. Zostanie także wykorzystana w trakcie modernizacji ZUOK „Orli Staw” tak aby w nowej rzeczywistości spełnić wymagania stawiane przed nami przez Unię Europejską.

Zapraszamy do galerii.

Powrót do strony głównej.

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.


BIP Związku

Wirtualny spacer

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow