WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Ruszyły prace modernizacyjne w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Ruszyła modernizacja instalacji sortowniczej w budynku sortowni. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 7. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Inwestycja ta ma na celu modernizację instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w celu jej przystosowania do zwiększającego się strumienia selektywnie zbieranych frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W tym celu zmodernizowana zostanie istniejąca linia sortowania odpadów m.in. poprzez wymianę istniejących sit bębnowych czy przebudowę układu przenośników podających i odbierających, oraz zostanie dostarczona i zamontowana nowa linii sortowania odpadów, dedykowana dla odpadów selektywnie zbieranych. Na nową linię sortowania składać się będą zamontowane w ciągu przenośników, automatyczne, zaawansowane technologicznie urządzenia sortujące wydzielone frakcje odpadów, a zostanie ona umiejscowiona w dobudowywanej hali sortowni. Wykonawcą modernizacji linii sortowania jest firma Sutco – Polska z siedzibą w Katowicach, natomiast prac budowlanych związanych z wzniesieniem nowej hali sortowni jest firma FB Antczak z siedzibą w Kaliszu.

Na ukończeniu są roboty budowlane budynku socjalnego prowadzone na terenie Zakładu przez firmę WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz z siedzibą Pośrednik 1A, Koźminek.

Wykonane prace wpłyną pozytywnie na zwiększenie mocy przerobowych Zakładu oraz ilość i jakość surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu. Od dnia 1 lipca 2020 roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” stał się jednym dużym placem budowy. O postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright