WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Nowe sito bębnowe zamontowane w ZUOK „Orli Staw”

Logo Fundusze Europejskie

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Prace montażowe przeprowadziła grupa specjalistów z firmy SUTCO Polska i podobnie jak demontaż starego sita wymagały one wiele precyzji. Nowe sito jest nieznacznie większe od poprzedniego. Jego wprowadzenie do hali sortowni było niezwykle pracochłonne. Jak widać na zdjęciach zamieszczonych w galerii w niektórych momentach operacji zapas wolego miejsca wynosił około 2 cm z każdej strony sita. W akcję zaangażowani byli liczni pracownicy oraz ciężki sprzęt w tym specjalistyczne żurawie samobieżne.

Zamontowane sito bębnowe wchodzi w skład modernizowanej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. Bęben sita został dostosowany do konstrukcji funkcjonującego wcześniej sita bębnowego i został zamontowany na spawanej, stabilnej podstawie ramowej, wykonanej ze stali. Bęben posiada wymienne blachy sitowe z okrągłymi otworami o wielkościach odpowiednio: 80mm i 340 mm. Grubość blach sitowych wynosi 10 mm. Bęben wyposażony jest w koła napędowe wprowadzające sito w ruch obrotowy. Wielkości otworów i ich rozstaw w nowym sicie zostały dobrane w sposób zapewniający maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji odpadów. Pozwoli to zoptymalizować proces sortowania odpadów. Długość czynna nowego bębna sita (długość siewna) wynosi 12,5 m, a średnica czynna bębna to 3,0 m.

Wymienione prace realizowane są w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu" – Zadanie nr 7. Wartość Projektu wynosi 96 268 698,69 zł brutto, w tym dofinansowanie 53 221 719,60 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright