WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Podpisanie umowy na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK „Orli Staw””

Logo Fundusze Europejskie

W dniu 10 listopada 2020 roku, w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fermentacji oraz wiaty i boksów magazynowych w ZUOK Orli Staw”. Umowa podpisana została w ramach projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja prac obejmie następujące etapy:

  • opracowanie projektu technologicznego,
  • prace przedprojektowe, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę,
  • budowę instalacji fermentacji wraz z wiatą,
  • budowę instalacji biogazu wraz z kogeneracją,
  • budowę boksów magazynowych,
  • budowę sieci elektroenergetycznej wraz ze stacją transformatorową,
  • budowę sieci i infrastruktury technicznej,
  • budowę układu komunikacyjnego i drogowego oraz terenów zielonych,
  • wykończenie i wyposażenie kotłowni w budynku socjalnym,
  • próby końcowe, eksploatacyjne, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i pozostałe dokumenty.

Wymienione prace realizowane będą przez Konsorcjum firm AK NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Polska - Lider Konsorcjum oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH z siedzibą w Düsseldorfie, Niemcy - Partner Konsorcjum.

Z ramienia Inwestora umowę podpisali: Pan Mariusz Chojnacki – Członek Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Pani Justyna Grzelak – Pełnomocnik Zarządu Związku. Wykonawcę - Konsorcjum firm, reprezentowali Pan Andrzej Bednarek – Prezes Zarządu AK NOVA Sp. z o.o. oraz Pani Adriana Papst – Pełnomocnik STRABAG Umwelttechnik GmbH.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 64.600.000,00 zł netto (79.458.000,00 zł brutto). Termin realizacji umowy wynosi 1029 dni od dnia jej podpisania.

Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (fermentacji) jest największym z przedsięwzięć realizowanych w ramach modernizacji Zakładu. W Orlim Stawie powstanie jedna z najnowocześniejszych i jednocześnie pierwsza w Polsce instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu. W wyniku modernizacji ZUOK „Orli Staw” stanie się nowoczesnym centrum recyklingu o dużym poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Dzięki tym inwestycjom zostanie stworzona infrastruktura techniczna pozwalająca na zdecydowaną poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zgodny z hierarchią postępowania z nimi oraz z krajowymi i unijnymi wymaganiami w tym zakresie.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 117 199 018,71 zł netto, w tym dofinansowanie 79 695 332,73 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright