WCAG: Kontrast Font Deklaracja dostępności Lang/język

Modernizacja Zakładu

Modernizacja ZUOK „Orli Staw” - Prace budowlane instalacji fermentacji

Logo Fundusze Europejskie

W niecały rok po przekazaniu Wykonawcy terenu pod budowę instalacji fermentacji możemy śmiało powiedzieć, że jedno z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” jest bliskie ukończenia. Od momentu rozpoczęcia zadania, prace budowlane przebiegają płynnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W ostatnim okresie wykonano m.in.

  • próby szczelności zbiornika czterokomorowego na odcieki w hali odwodnienia pofermentatu – zakończone wynikiem pozytywnym,
  • próby szczelności komory fermentera – zakończone wynikiem pozytywnym,
  • montaż zbiornika biogazu, który został posadowiony na zbiorniku na odcieki,
  • układanie warstw ścieralnych betonowych i asfaltobetonowych na drogach i placach terenu inwestycji,
  • roboty betoniarskie w zakresie budowy zbiornika na wodę deszczową – trwają przygotowania do przeprowadzania próby jego szczelności,
  • większość prac związanych z obudową obiektów płytami warstwowymi oraz część pozostałych prac elewacyjnych,
  • pokrycia blachą boksów i wiat magazynowych.

Gotowe są już wszystkie obiekty instalacji i trwa ich wyposażanie. Dostarczono i zamontowano praktycznie wszystkie elementy składowe – maszyny i urządzenia linii technologicznych w poszczególnych obiektach.

Dzięki sprawnemu działaniu i zaangażowaniu wielu osób już niedługo w Orlim Stawie zostanie oddana do użytku instalacja fermentacji przetwarzająca selektywnie zbierane odpady biodegradowalne na biogaz służący do produkcji zielonej energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej na potrzeby Zakładu.

Zadanie realizuje Konsorcjum Wykonawców: AK NOVA Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum (Polska) oraz STRABAG Umwelttechnik GmbH - Partner Konsorcjum (Niemcy).

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Wartość Projektu wynosi 144 154 793,01 zł brutto, w tym dofinansowanie 79 695 332,72 zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

« Powrót do wszystkich artykułów

Pliki "cookies"

Używamy plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądających strony internetowe, aby usprawnić działanie takiej witryny. Korzystając dalej z serwisu, wyrażają Państwo zgodę na politykę plików cookies strony www.orlistaw.pl. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce - więcej.

REGULAMIN ZUOK i SPO
dot. usług przyjmowania
i wydawania odpadów

Regulamin Zmiana do regulaminu
KONKURS 2023Zbiórka zużytych baterii Wyniki Konkursu

Eko ścieżka

Zakład w obiektywie


Strona główna | Związek | Zakład | SPO | Oferta | Galerie | Do pobrania | Kontakt
Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw"
2008-2023 © Copyright