Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2023 (9)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XXI/84/20232023-09-15w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023
2.XXI/83/20232023-09-15w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023–2026
3.XX/82/20232023-06-28w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
4.XX/81/20232023-06-28w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
5.XX/80/20232023-06-28w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023
6.XX/79/20232023-06-28w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023–2026
7.XX/78/20232023-06-28w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok
8.XX/77/20232023-06-28w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2022 rok
9.XIX/76/20232023-02-27w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2023 rok