Biuletyn Informacji Publicznej
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
"CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Uchwały Zgromadzenia

20172016201520142013201220112010200920082007

2017 (9)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XII/53/20172017-06-13w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 sierpnia 2017 roku
2.XII/52/20172017-06-13w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
3.XII/51/20172017-06-13w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2017-2020
4.XII/50/20172017-06-13w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok
5.XII/49/20172017-06-13w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2016 rok
6.XI/48/20172017-04-19w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" do Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu
7.XI/47/20172017-04-19w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2017 rok
8.XI/46/20172017-04-19w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2017
9.XI/45/20172017-04-19w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za lata 2017-2020