Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2015 (32)

lp.numerz dniaw sprawie
1.VI/31/20152015-11-30w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmina "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2016
2.VI/30/20152015-11-30w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2016-2019
3.VI/29/20152015-11-30w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2015 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 marca 2015 roku
4.VI/28/20152015-11-30w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
5.VI/27/20152015-11-30w sprawie przyjęcia rezygnacji jednego członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" oraz uzupełnienia składu Zarządu Związku o jednego nowego członka Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
6.VI/26/20152015-11-30w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
7.VI/25/20152015-11-30w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
8.VI/24/20152015-11-30w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
9.V/23/20152015-09-18w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej, jako działka ewidencyjna 158 o powierzchni 5500 m2 położonej w gminie Ceków Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KZ1A/00084166/1
10.V/22/20152015-09-18w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w związku z planowanym rozpoczęciem eksploatacji II kwatery
11.V/21/20152015-09-18w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Zaqwiązku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
12.V/20/20152015-09-18w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ceków Kolonia do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
13.V/19/20152015-09-18w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
14.V/18/20152015-09-18w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
15.V/17/20152015-09-18w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
16.IV/16/20152015-06-10w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Związkowi Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", a także wskazania organów do tego uprawnionych
17.IV/15/20152015-06-10w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2014
18.IV/14/20152015-06-10w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2014 rok
19.III/13/20152015-04-27w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
20.III/12/20152015-04-27w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
21.III/11/20152015-04-27w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/54/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia funduszu rekultywacyjnego w Związku Komunalnym Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
22.III/10/20152015-04-27w sprawie ustalenia kierunków działania Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
23.II/10/20152015-01-30w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na 2015 rok
24.II/9/20152015-01-30w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od dnia 1 marca 2015 roku
25.II/8/20152015-01-30w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2015
26.II/7/20152015-01-30w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2015-2018
27.I/6/20152015-01-13w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
28.I/5/20152015-01-13w sprawie wyboru członków Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
29.I/4/20152015-01-13w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
30.I/3/20152015-01-13w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
31.I/2/20152015-01-13w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
32.I/1/20152015-01-13w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"