Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2021 (19)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XIV/61/20212021-12-14w sprawie przystąpienia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin
2.XIV/60/20212021-12-14w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
3.XIV/59/20212021-12-14w sprawie uchwalenia Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
4.XIV/58/20212021-12-14w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
5.XIV/57/20212021-12-14w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
6.XIV/56/20212021-12-14w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
7.XIV/55/20212021-12-14w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025
8.XIII/54/20212021-10-19w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od 1 stycznia 2022 roku
9.XIII/53/20212021-10-19w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
10.XIII/52/20212021-10-19w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024
11.XII/51/20212021-06-17w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnemu Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok
12.XII/50/20212021-06-17w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" za 2020 rok
13.XI/49/20212021-05-25w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
14.XI/48/20212021-05-25w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
15.XI/47/20212021-05-25w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024
16.X/45/20212021-03-09w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/53/2010 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
17.X/44/20212021-03-09w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2021
18.X/43/20212021-03-09w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2021
19.X/42/20212021-03-09w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2021–2024