Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2011 (23)

lp.numerz dniaw sprawie
1.V/23/20112011-12-28uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2012
2.V/22/20112011-12-28uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2012 - 2017
3.V/21/20112011-12-28zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2011 rok
4.IV/20/20112011-10-28rezygnacji z członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Beneficjentów Funduszy Pomocowych
5.IV/19/20112011-10-28wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
6.IV/18/20112011-10-28przystąpienia do Krajowej Izby Gospodarki Odpadami
7.IV/17/20112011-10-28przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2011 roku
8.IV/16/20112011-10-28ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, gm. Ceków Kolonia, w tym Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, od dnia 1 stycznia 2012 roku
9.IV/15/20112011-10-28zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2011 rok
10.IV/14/20112011-10-28zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 – 2017
11.IV/13/20112011-10-28zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” - Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 listopada 2011 roku
12.III/12/20112011-06-17wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szczytniki do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
13.III/11/20112011-06-17uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 - 2017
14.III/10/20112011-06-17udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z tytułu wykonania planu finansowego za 2010 rok
15.III/9/20112011-06-17zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2010
16.II/8/112011-01-28uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011
17.II/7/112011-01-28uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2011 - 2014
18.II/6/112011-01-28ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” od dnia 01.03.2011
19.I/5/112011-01-13powołania Komisji Rewizyjnej
20.I/4/112011-01-13wyboru członków Zarządu
21.I/3/112011-01-13wyboru przewodniczącego Zarządu
22.I/2/112011-01-13wyboru wiceprzewodniczących Zgromadzenia
23.I/1/112011-01-13wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”