Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2022 (14)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XVIII/75/20222022-12-20w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2023
2.XVIII/74/20222022-12-20w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2023-2026
3.XVII/73/20222022-11-14w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od 1 stycznia 2023 roku
4.XVII/72/20222022-11-14w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Błaszki do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
5.XVII/71/20222022-11-14w sprawie zmiany w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na rok 2022
6.XVII/70/20222022-11-14w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" na lata 2022-2025
7.XVI/69/20222022-06-08w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
8.XVI/68/20222022-06-08w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025
9.XVI/67/20222022-06-08w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok
10.XVI/66/20222022-06-08w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za 2021 rok
11.XV/65/20222022-03-08w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na 2022 rok
12.XV/64/20222022-03-08w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych oraz ich zamiany na nieruchomości niezbędne dla potrzeb rozwoju Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
13.XV/63/20222022-03-08w sprawie zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2022
14.XV/62/20222022-03-08w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na lata 2022–2025