Uchwały Zgromadzenia

20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007

2009 (12)

lp.numerz dniaw sprawie
1.XIV/48/092009-12-28zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
2.XIV/47/092009-12-28przyjęcia informacji Zarządu Związku o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu za I półrocze 2009 roku
3.XIV/46/092009-12-28przyjęcia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2010
4.XIII/45/092009-11-09zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
5.XIII/44/092009-11-09ustalenia stawek i opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Gm. Ceków Kolonia od dnia 1 stycznia 2010 roku
6.XIII/43/092009-11-09wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 157)
7.XIII/42/092009-11-09wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. Nr 155 i dz. Nr 160)
8.XIII/41/092009-11-09ustalenia zasad przyjmowania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin nie należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych
9.XII/40/092009-04-27udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za rok 2008
10.XI/39/092009-03-04uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2009
11.XI/38/092009-03-04odstąpienia od budowy stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w miejscowości Wróblew
12.XI/37/092009-01-08ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Gm. Ceków Kolonia od dnia 1 lutego 2009 roku